قیمت لیزر موهای زائد : مانند دیگر از خدمات دیگر ، قیمت لیزر برای مشتریان بسیار با اهمیت می باشد. همواره ما تلاش کرده ایم قیمت و هزینه خدمات لیزر را در محدوه ی مناسبی نگه داریم تا رضایت مشتریان عزیز در کلینیک لیزر رها حاصل شود .